Szymecka-Wesołowska Agnieszka, Nietypowe składniki w nazwach handlowych żywności. Omówienie wyroku TS z dnia 1 grudnia 2022 r., C-595/21 (LSI - Germany)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2022
Autor:

Nietypowe składniki w nazwach handlowych żywności. Omówienie wyroku TS z dnia 1 grudnia 2022 r., C-595/21 (LSI - Germany)

1 grudnia Trybunału Sprawiedliwości UE wydał kolejny istotny z punktu eidzenia prawa żywnościowego wyrok - dotyczący konieczności podawania w pobliżu tzw. "nazwy handlowej" środka spożywczego informacji o całkowitym lub częściowym zastąpieniu typowego dla danego produktu składnika, innym składnikiem. Trybunał dokonał w nim interpretacji relacji pomiędzy pojęciami "nazwa produktu" i "nazwy środka spożywczego" wymienionymi w różnych przepisach rozporządzenia 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX