Zasada Jarosław, Nietrzeźwość pracownika nie wyklucza innych przyczyn wypadku przy pracy

Omówienia
Opublikowano: ABC
Autor:

Nietrzeźwość pracownika nie wyklucza innych przyczyn wypadku przy pracy

Pracodawca jest obowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bhp dotyczącymi wykonywanych przez nich prac, jak również wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy ˗ podkreślił Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z 26.01.2017 r., III PK 57/16, Lex nr 2269083.

Rozstrzygnięcie to zapadło w sprawie przeciwko pracodawcy o zadośćuczynienie za krzywdę doznaną w związku z wypadkiem przy pracy.

Powód był zatrudniony u pozwanego na stanowisku malarza-konserwatora w pełnym wymiarze czasu pracy. Przed podjęciem zatrudnienia przeszedł badania lekarskie, w wyniku których stwierdzono brak przeciwwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m oraz szkolenie bhp. Roboty konserwatorsko-malarskie prowadzone były na nowobudowanym statku w stoczni. W trakcie pracy powód spadł przez niezabezpieczoną przestrzeń między nadburciem pokładu a nawisem sufitowym na beton z wysokości ok. 16 m. Po wypadku sprawdzono trzeźwość wszystkich pracowników. Nikt poza powodem nie był...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX