Partyk Aleksandra, Nierówne udziały w majątku wspólnym ustala się tylko z ważnych powodów

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2019
Autor:

Nierówne udziały w majątku wspólnym ustala się tylko z ważnych powodów

Zasadniczo to, czy małżonkowie w różnym stopniu przyczyniali się do powstania majątku wspólnego nie może uzasadniać ustalania nierównych udziałów w sprawie o podział majątku wspólnego. Takie żądanie mogłoby być natomiast uwzględnione, jeśli dochodziło do rażącego i uporczywego nierealizowania obowiązków przez jednego z małżonków - orzekł Sąd Najwyższy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX