Partyk Aleksandra, Nieprawidłowy operat szacunkowy nie jest miarodajnym dowodem

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Nieprawidłowy operat szacunkowy nie jest miarodajnym dowodem

Organy wydały decyzję w oparciu o operat szacunkowy, którego treść budziła wątpliwości. Choć nieruchomość strony położona jest w zabudowie usługowej, to wycenę porównawczą przeprowadzono analizując wartości nieruchomości o innym przeznaczeniu – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX