Partyk Aleksandra, Nieprawidłowość wniosku o dofinansowanie to nie błąd rachunkowy

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Nieprawidłowość wniosku o dofinansowanie to nie błąd rachunkowy

Z przepisów ustawy wdrożeniowej wynika, że uzupełnienie wniosku o dofinansowanie projektu lub poprawienie w nim oczywistej omyłki nie może prowadzić do jego istotnej modyfikacji. Organ nie może więc wezwać wnioskodawcy do dokonania we wniosku takiej korekty, która prowadziłaby do merytorycznej zmiany wniosku - orzekł NSA.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX