Partyk Aleksandra, Niepełnosprawność i niezdolność do pracy to nie to samo

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Niepełnosprawność i niezdolność do pracy to nie to samo

Biegli zdiagnozowali u wnioskodawcy schorzenia. Dysponuje on orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności. Te okoliczności nie pozwoliły jednak na uznanie, że badany jest osobą niezdolną do pracy i należy się mu renta z tego tytułu - orzekł Sąd Apelacyjny w Białymstoku.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX