Niepełne pouczenie nie może szkodzić stronie - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Niepełne pouczenie nie może szkodzić stronie

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Niepełne pouczenie nie może szkodzić stronie

Wójt wydał decyzję. W pouczeniu dla strony nie wskazał, w jakim terminie odwołanie powinno zostać wniesione. Skarżąca, uzyskując niepełne pouczenie, nie musiała zwracać się do organu o uzupełnienie decyzji. Nie można przerzucać na stronę obowiązków, które spoczywają na organach - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX