Sondej Marek Zbigniew, Nieodpłatne zniesienie współwłasności nieruchomości - podatek od nadwyżki wartości, nie od czynności

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Nieodpłatne zniesienie współwłasności nieruchomości - podatek od nadwyżki wartości, nie od czynności

Podstawę opodatkowania w przypadku nieodpłatnego zniesienia współwłasności kilku nieruchomości stanowi zawsze sumaryczna różnica między wartością praw przysługujących podatnikowi od wszystkich nieruchomości objętych czynnością prawną przed zniesieniem współwłasności oraz sumaryczną wartością praw przysługujących podatnikowi do wszystkich nieruchomości objętych taką czynnością po zniesieniu współwłasności orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX