Nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu nie powoduje powstania przychodu - OpenLEX

Kręski Tomasz, Nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu nie powoduje powstania przychodu

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu nie powoduje powstania przychodu

Przy nieodpłatnym ustanowieniu służebności przesyłu nie powstaje przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT. Potwierdził to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w swoim wyroku z dnia 16 lipca 2020 r., sygn. akt III Sa/Wa 1613/19.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX