Partyk Aleksandra, Nienależyta reprezentacja dziecka w postępowaniu sądowym skutkuje nieważnością postępowania

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2021
Autor:

Nienależyta reprezentacja dziecka w postępowaniu sądowym skutkuje nieważnością postępowania

Małoletnia była pozwana przez rodziców adopcyjnych w sporze o rozwiązanie przysposobienia. Reprezentował ją kurator ustanowiony przez sąd. Decyzja w tym przedmiocie była nietrafna, skoro rodzice adopcyjni zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej wobec małoletniej. Dziecko powinno być wówczas reprezentowane przez opiekuna prawnego- orzekł Sąd Najwyższy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX