Partyk Aleksandra, Niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb rzutuje na ocenę wniosku o umorzenie odsetek wobec ZUS

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb rzutuje na ocenę wniosku o umorzenie odsetek wobec ZUS

ZUS odmówił umorzenia odsetek za zwłokę stronie, która znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Skarżący i jego rodzina nie są w stanie zaspokoić swoich podstawowych wydatków. Nie można więc uznać, że mają środki na pokrycie zobowiązań wobec organu bez uszczerbku dla swoich potrzeb – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX