Niejednoznaczna opinia biegłego uzasadniała prowadzenie dalszych dowodów

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2022

Niejednoznaczna opinia biegłego uzasadniała prowadzenie dalszych dowodów

W przypadku, gdy opinia biegłego nie w pełni jednoznacznie udziela odpowiedzi na kluczowe pytania sądu, należy przeprowadzić dowód z kolejnej opinii tego samego lub innego biegłego. W sprawie sąd okręgowy błędnie przyjął ustalenia, które niejednoznacznie wynikały z opinii. Należało przeprowadzić kolejny dowód, by zweryfikować sporne okoliczności- orzekł Sąd Apelacyjny w Poznaniu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX