Niealimentacja dziecka w dalszym ciągu jest przestępstwem - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Niealimentacja dziecka w dalszym ciągu jest przestępstwem

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2019
Autor:

Niealimentacja dziecka w dalszym ciągu jest przestępstwem

To, że ustawodawca znowelizował w części brzmienie przepisu o przestępstwie niealimentacji, nie oznacza automatycznie, że zachowanie oskarżonego nie podlegało karze. Błędny jest pogląd, że nie stanowi przestępstwa czyn, polegający na uchylaniu się od wykonania obowiązku alimentacyjnego, gdy wynika on jedynie z ustawy – orzekł Sąd Najwyższy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX