Partyk Aleksandra, Nie można zażądać zwrotu świadczeń bez czynienia dokładnych ustaleń

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Nie można zażądać zwrotu świadczeń bez czynienia dokładnych ustaleń

MOPS i SKO uznały, że uprawniony do alimentów miał wiedzę o tym, że jego matka (dłużniczka alimentacyjna) zmarła, a mimo to pobierał on dalej świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Zażądano więc, by uprawniony zwrócił świadczenia jako nienależnie pobrane. Z akt wynikało zaś, że syn nie miał od lat kontaktu z matką- orzekł WSA w Lublinie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX