Nie można zakazać sądom zadawania pytań prejudycjalnych. Omówienie wyroku TS z dnia 23 listopada 2021 r., C-564/19... - OpenLEX

Sobczak Krzysztof, Nie można zakazać sądom zadawania pytań prejudycjalnych. Omówienie wyroku TS z dnia 23 listopada 2021 r., C-564/19 (Postępowanie karne przeciwko IS)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2021
Autor:

Nie można zakazać sądom zadawania pytań prejudycjalnych. Omówienie wyroku TS z dnia 23 listopada 2021 r., C-564/19 (Postępowanie karne przeciwko IS)

Stwierdzenie przez krajowy sąd najwyższy niezgodności z prawem wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym do TSUE, złożonego przez sąd niższej instancji, jest niezgodne z prawem unijnym - orzekł we wtorek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sprawa dotyczy postępowania karnego na Węgrzech, ale podobny spór ma miejsce także w Polsce.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX