Partyk Aleksandra, Nie można wstrzymać wykonania decyzji, której nie da się wykonać

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Nie można wstrzymać wykonania decyzji, której nie da się wykonać

SKO wydał decyzję o odmowie całkowitego zwolnienia z opłat za pobyt matki skarżącej w domu pomocy społecznej. WSA odmówił wstrzymania wykonania tej decyzji. Sąd miał rację, gdyż tego rodzaju decyzja nie mogłaby zostać wykonana. Tą decyzją nie nałożono bowiem na skarżącą żadnych zobowiązań -orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX