Partyk Aleksandra, Nie można już w dniu wyborów składać protestu wyborczego

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2019
Autor:

Nie można już w dniu wyborów składać protestu wyborczego

Dopóki nie będzie miało miejsca formalne ogłoszenie wyników wyborów, to wyborcy nie mogą skutecznie składać protestów wyborczych. Ani protest przedwczesny, ani spóźniony nie mogą być merytorycznie rozpoznane. Należy go pozostawić bez rozpoznania – orzekł Sąd Najwyższy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX