Partyk Aleksandra, Nie ma podstaw do odrzucenia środka zaskarżenia wniesionego przed rozpoczęciem biegu terminu

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

Nie ma podstaw do odrzucenia środka zaskarżenia wniesionego przed rozpoczęciem biegu terminu

Dopuszczalne jest w procedurze cywilnej wniesienie środka zaskarżenia przed początkiem biegu terminu do jego zaskarżenia, o ile orzeczenie zostało wydane - wskazał Sąd Apelacyjny w Szczecinie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX