Nie ma lepszych i gorszych pracowników niepełnosprawnych. Omówienie wyroku TS z dnia 21 stycznia 2020 r., C-16/19 (Szpital... - OpenLEX

Bujalski Rafał, Nie ma lepszych i gorszych pracowników niepełnosprawnych. Omówienie wyroku TS z dnia 21 stycznia 2020 r., C-16/19 (Szpital Kliniczny im. dra J. Babińskiego w Krakowie)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2021
Autor:

Nie ma lepszych i gorszych pracowników niepełnosprawnych. Omówienie wyroku TS z dnia 21 stycznia 2020 r., C-16/19 (Szpital Kliniczny im. dra J. Babińskiego w Krakowie)

Zgodnie z prawem UE i prawem polskim pracodawca narusza zasadę równego traktowania, gdy traktuje pracowników niepełnosprawnych gorzej niż pełnosprawnych. Powstaje jednak pytanie, czy z dyskryminacją mamy do czynienia także wtedy, gdy pracodawca różnicuje sytuację poszczególnych pracowników wewnątrz tej samej grupy wyróżnionej ze względu na cechę chronioną, w tym przypadku - niepełnosprawność. Pytanie to rozstrzygnął Trybunał Sprawiedliwości UE w polskiej sprawie dotyczącej dodatku do wynagrodzenia dla pracowników niepełnosprawnych jednego ze szpitali.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX