Nie każde stowarzyszenie jest zwolnione z ponoszenia kosztów sądowych - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Nie każde stowarzyszenie jest zwolnione z ponoszenia kosztów sądowych

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2021
Autor:

Nie każde stowarzyszenie jest zwolnione z ponoszenia kosztów sądowych

Opłat sądowych nie ponoszą strony, które uzyskają stosowne zwolnienie na podstawie postanowienia sądu (referendarza sądowego) bądź te podmioty, które są ustawowo zwolnione z ponoszenia kosztów sądowych. Jeśli strona nie korzysta ze zwolnienia, nie może się na nie powoływać- orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX