Nie każda nieruchomość przedsiębiorcy jest opodatkowana wyższym podatkiem - OpenLEX

Kran Rafał, Nie każda nieruchomość przedsiębiorcy jest opodatkowana wyższym podatkiem

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2021
Autor:

Nie każda nieruchomość przedsiębiorcy jest opodatkowana wyższym podatkiem

W wyroku z 24 lutego 2021 r. (SK 39/19) Trybunał Konstytucyjny (TK) uznał za niezgodny z Konstytucją art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (dalej: u.p.o.l.), rozumiany w ten sposób, że o związaniu gruntu, budynku lub budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej decyduje wyłącznie posiadanie ich przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Uzasadnienie wyroku stwarza podstawy do jego zastosowania do szerokiej grupy przypadków, w których to nieruchomości lub obiekty budowlane nie są wykorzystywane przez przedsiębiorcę do celów prowadzonej działalności gospodarczej. Może to oznaczać małą rewolucję w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości (PON).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX