Omówienia
Opublikowano: ABC
Autor:

Nie każda choroba zawodowa skutkuje niezdolnością do pracy

Sam fakt występowania choroby zawodowej w splocie przyczyn niezdolności do pracy nie uzasadnia wniosku, że niezdolność ta powstała wskutek choroby zawodowej – stwierdził Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 14 maja 2014 r., II UK 441/13, Lex nr 1477444.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?