Bujalski Rafał, Ne bis in idem a ściganie przez kraj UE i Interpol. Omówienie wyroku TS z dnia 12 maja 2021 r., C-505/19 (Bundesrepublik Deutschland)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2021
Autor:

Ne bis in idem a ściganie przez kraj UE i Interpol. Omówienie wyroku TS z dnia 12 maja 2021 r., C-505/19 (Bundesrepublik Deutschland)

Zakaz kumulacji ścigania może stać na przeszkodzie zatrzymaniu osoby, której dotyczy czerwony list gończy Interpolu, w strefie Schengen i w Unii Europejskiej - orzekł wczoraj Trybunał Sprawiedliwości UE. Trybunał wyjaśnił, że ma to miejsce w przypadku, gdy właściwe organy wiedzą o prawomocnym orzeczeniu sądowym, wydanym w państwie będącym stroną układu z Schengen lub w państwie członkowskim, stwierdzającym stosowanie tej zasady.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX