Nazwy podwykonawców muszą stanowić treść oferty, aby ich brak skutkował jej odrzuceniem - OpenLEX

Śledź Filip, Nazwy podwykonawców muszą stanowić treść oferty, aby ich brak skutkował jej odrzuceniem

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

Nazwy podwykonawców muszą stanowić treść oferty, aby ich brak skutkował jej odrzuceniem

Zamawiający może odrzucić ofertę ze względu na niepodanie nazw podwykonawców, jeśli z SIWZ będzie wynikać, że ich wskazanie stanowi treść oferty.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX