Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Nawet nieostateczna decyzja świadczy o istnieniu zaległości podatkowych

W sytuacji, gdy w obrocie funkcjonuje choćby nieostateczna decyzja o zaległości w podatku, organ podatkowy nie może wydać na żądanie podatnika zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?