Partyk Aleksandra, Nawet jeśli stroną sporu jest czynny zawodowo adwokat, nie ma podstaw do przekazania sprawy innemu sądowi

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Nawet jeśli stroną sporu jest czynny zawodowo adwokat, nie ma podstaw do przekazania sprawy innemu sądowi

Dopuszczalne jest przekazanie sprawy innemu sądowi równorzędnemu, jeśli przemawia za tym dobro wymiaru sprawiedliwości. Rozwiązanie to może być stosowane tylko wyjątkowo. Okoliczność, że powód pozwał adwokata nie przemawia za uwzględnieniem wniosku o zmianę właściwości sądu- orzekł Sąd Najwyższy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX