Omówienia
Opublikowano: OwSS 2019/3/47-64
Autor:

Naruszenie stosunków wodnych poprzez przebudowę urządzenia wodnego - konieczność niebudzącego wątpliwości ustalenia przez organ gminy stanu faktycznego przed przekazaniem podania organowi właściwemu - kompetencje organów po zmianie przepisów Prawa wodnego. Omówienie do decyzji SKO z dnia 4 czerwca 2019 r., SKO 4212/5/19

Prezentowane orzeczenie wydane zostało na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z 18.07.2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1121), w zw. z art. 545 ust. 4ustawy z 20.07.2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.). Przepis ten w nowym Prawie wodnym pozostał jednak de facto w niezmienionej wersji (dodano obowiązek ustalenia terminu wykonania czynności, por. art. 234 ust. 3 Prawa wodnego z 2017 r.). Abstrahując od zmian kompetencyjnych m.in. odnośnie do organów właściwych do wydania pozwolenia wodnoprawnego, którym w prezentowanym orzeczeniu poświęcono oczywiście miejsce, w obu ustawach rozróżnia się powierzony organom gminy obowiązek przywracania stosunków wodnych do stanu „właściwego” od kwestii przywracania „właściwego” funkcjonowania urządzenia wodnego, którego wadliwe działanie (niefunkcjonowanie) spowodowało naruszenie stosunków wodnych. Wnioskujący o wszczęcie postępowania w sprawie przywrócenia stosunków wodnych nie zawsze muszą zdawać sobie sprawę, jakiego typu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację