Partyk Aleksandra, Nakład pracy kuratora ma znaczenie dla wysokości wynagrodzenia

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Nakład pracy kuratora ma znaczenie dla wysokości wynagrodzenia

Jeśli przed sądem administracyjnym stronę zastępuje kurator, to w wyroku należy orzec o przyznaniu mu wynagrodzenia za podejmowane czynności. Wynagrodzenie kuratora należy do wydatków – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX