Partyk Aleksandra, Nakład małżonka na majątek wspólny podlega rozliczeniu po połowie

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

Nakład małżonka na majątek wspólny podlega rozliczeniu po połowie

Jeżeli małżonek poczynił nakłady z majątku osobistego na majątek wspólny, to podlegają one rozliczeniu w postępowaniu o podział majątku wspólnego. Należy mu się zasadniczo zwrot połowy ich wartości - wskazał Sąd Najwyższy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX