Janczukowicz Krzysztof, Nadmierna prędkość świadczy o umyślnym naruszeniu zasad bezpieczeństwa w ruchu

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

Nadmierna prędkość świadczy o umyślnym naruszeniu zasad bezpieczeństwa w ruchu

Sąd Najwyższy, analizując sprawę śmiertelnego potrącenia dziecka przechodzącego przez jezdnię, wskazuje na okoliczności istotne dla wymiaru kary.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX