Na zalecenia pokontrolne nie wnosi się skargi do sądu administracyjnego - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Na zalecenia pokontrolne nie wnosi się skargi do sądu administracyjnego

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Na zalecenia pokontrolne nie wnosi się skargi do sądu administracyjnego

Istotą postępowania kontrolnego jest zbadanie, czy określony podmiot funkcjonuje w sposób zgodny z prawem i ustalenie ewentualnych nieprawidłowości, które dzięki kontroli mogą być usunięte. W postępowaniu kontrolnym nie wydaje się decyzji, a jedynie zalecenia pokontrolne - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX