Partyk Aleksandra, Na gruncie 500+ dziecko jest członkiem rodziny tylko jednego z rodziców

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Na gruncie 500+ dziecko jest członkiem rodziny tylko jednego z rodziców

Wnioskodawca pozostaje w separacji z żoną. Nie są więc rodziną. Na gruncie przepisów o „500+” ich córka może zaś należeć tylko do jednej rodziny - matki lub ojca. Nie ma tu znaczenia, czy faktycznie razem zamieszkują. Ojcu nie przysługuje więc świadczenie wychowawcze - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX