Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2019
Autor:

Można zwolnić pilota wojskowego po 60-tce. Omówienie wyroku TS z dnia 7 listopada 2019 r., C-396/18 (Cafaro)

Automatyczne rozwiązanie stosunku pracy z pilotem służb specjalnych z powodu osiągnięcia przez niego 60. roku życia jest zgodne z zakazem dyskryminacji ze względu na wiek, wynikającym z przepisów dyrektywy 2000/78 - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE. Chociaż orzeczenie dotyczyło włoskiej sprawy, jego tezy odnoszą się do polskiej ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, przewidującej zwolnienie żołnierza zawodowego z zawodowej służby wojskowej z mocy prawa po osiągnięciu przez niego tej samej granicy wiekowej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację