Sieradzka Małgorzata, Można wykluczyć wykonawcę za nieuczciwego podwykonawcę. Omówienie wyroku TS z dnia 30 stycznia 2020 r., C-395/18 (Tim)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Można wykluczyć wykonawcę za nieuczciwego podwykonawcę. Omówienie wyroku TS z dnia 30 stycznia 2020 r., C-395/18 (Tim)

Uregulowanie krajowe, na podstawie którego zamawiający ma prawo, a nawet obowiązek wykluczyć wykonawcę, który złożył ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli w odniesieniu do któregoś z podwykonawców wymienionych w ofercie tego wykonawcy została stwierdzona podstawa wykluczenia przewidziana w prawie UE, jest zgodne z tym prawem - orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE. Jednakże tego rodzaju wykluczenie nie może mieć automatycznego charakteru.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX