Partyk Aleksandra, Można uwzględnić skargę na przewlekłość wniesioną po wydaniu decyzji

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Można uwzględnić skargę na przewlekłość wniesioną po wydaniu decyzji

Samorządowe Kolegium Odwoławcze wydało decyzję w sprawie. Dzień później strona złożyła skargę na przewlekłe prowadzenie postępowania. Wydanie ostatecznej decyzji nie uniemożliwiło stwierdzenia, że organ działał przewlekłe - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX