Grotkiewicz Magdalena, Możliwość udzielenia pomocy rzeczowej dla województwa w przedmiocie poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego

Omówienia
Opublikowano: ABC
Autor:

Możliwość udzielenia pomocy rzeczowej dla województwa w przedmiocie poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego

Zadanie z zakresu "wykonania konserwacji wału przeciwpowodziowego" nie jest zadaniem własnym samorządu wojewódzkiego i jako takie nie podlega możliwości finansowania w formie dotacji celowej udzielonej przez gminę, wynika z uchwały z dnia 2 lipca 2013 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie (14.265.2013).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX