Partyk Aleksandra, Modyfikacja ustawowych zasad funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego jest niedopuszczalna

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Modyfikacja ustawowych zasad funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego jest niedopuszczalna

Rada gminy przyjęła uchwałę dotyczącą m.in. zasad powoływania i odwoływania zespołu interdyscyplinarnego. W uchwale zawarto szereg rozwiązań, które wykraczały poza delegację ustawową. Należało więc stwierdzić jej nieważność- orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX