Lasiński-Sulecki Krzysztof, Miejsce opodatkowania usług likwidacji szkód. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 1.08.2022 r., C-267/21

Omówienia
Opublikowano: PP 2022/10/49
Autor:

Miejsce opodatkowania usług likwidacji szkód. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 1.08.2022 r., C-267/21

Artykuł 56 ust. 1 lit. c dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – dalej dyrektywa 2006/112/WE – należy interpretować w ten sposób, że usługi likwidacji szkód świadczone przez spółki trzecie w imieniu i na rachunek spółki ubezpieczeniowej nie należą do usług „konsultantów, inżynierów, firm konsultingowych, prawników, księgowych oraz innych podobnych usług, jak również do usług przetwarzania danych i dostarczania informacji”, o których mowa w tym przepisie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX