Sondej Marek Zbigniew, Miejsca parkingowe można wymalować i bez pozwolenia

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Miejsca parkingowe można wymalować i bez pozwolenia

Wyznaczenie nowych miejsc postojowych i wymalowanie ich na utwardzonym parkingu nie stanowi robót budowlanych. Inwestor nie potrzebuje zatem pozwolenia budowlanego na ich realizację orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX