Mazur Jolanta, MF wyjaśnia, jak stosować zasadę in dubio pro tributario

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2015
Autor:

MF wyjaśnia, jak stosować zasadę in dubio pro tributario

1 stycznia 2016 r. zaczęła obowiązywać zasada, zgodnie z którą niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika (in dubio pro tributario). Minister finansów wydał w zw. z tym interpretację ogólną, w której omawia, jak stosować tę zasadę.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX