Malinowski Michał, Metalowe kotwy nie wiążą modernizacji z polskim VAT

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

Metalowe kotwy nie wiążą modernizacji z polskim VAT

O ile modernizowany ciąg technologiczny nie jest i nie będzie częścią składową nieruchomości znajdującej się w Polsce, to miejscem świadczenia i opodatkowania usług będzie terytorium kraju, w którym usługobiorca posiada siedzibę. Takie stanowisko potwierdził WSA w Białymstoku w wyroku WSA w Białystoku z 16 maja 2017 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX