Meldunek ma znaczenie dla statusu bezrobotnego - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Meldunek ma znaczenie dla statusu bezrobotnego

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Meldunek ma znaczenie dla statusu bezrobotnego

Starosta orzekł o utracie przez stronę statusu osoby bezrobotnej i pozbawił ją prawa do zasiłku. Decyzja ta zapadła, gdy organ ustalił, że bezrobotny zmienił miejsce zameldowania. Przez cały czas korzystania ze statusu bezrobotnego skarżący powinien był zameldowany w miejscowości właściwej dla urzędu pracy - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX