Bartosiewicz Adam, Medycyna estetyczna a dobrostan pacjentów - uwagi po wyroku Trybunału (C-91/12)

Omówienia
Opublikowano: ABC
Autor:

Medycyna estetyczna a dobrostan pacjentów - uwagi po wyroku Trybunału (C-91/12)

1.Wprowadzenie

Czynności wykonywane odpłatnie przez lekarzy w ramach wykonywania przez nich swojego zawodu jako takie podlegają podatkowi od towarów i usług. Są to bowiem odpłatnie świadczone usługi. W związku z tym – zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u., podlegają one temu podatkowi.

Duża część z tych usług podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług.

Zwolnienia obejmujące usługi związane z ochroną zawarte są w art. 43 ust. 1 pkt 18-19a u.p.t.u.

W myśl powyższych przepisów zwolnione z podatku są:

1)

usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze;

2)

usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX