Warecka Katarzyna, Maszynista i kolejarz mogą strajkować. Omówienie wyroku ETPC z dnia 20 listopada 2018 r., 44873/09 (Ognevenko)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Maszynista i kolejarz mogą strajkować. Omówienie wyroku ETPC z dnia 20 listopada 2018 r., 44873/09 (Ognevenko)

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 20 listopada 2018 r. uznał, iż dyscyplinarne zwolnienie z pracy maszynisty za udział w strajku stanowiło naruszenie wolności stowarzyszania się.

Zakaz strajku pracowników kolei

Skargę do Trybunału wniósł obywatel Rosji, były pracownik kolei rosyjskich oraz członek związku zawodowego pracowników kolejowych. W 2008 r. jego związek zawodowy wezwał do strajku po tym, jak upadły rokowania prowadzone z pracodawcą na temat podwyżek wynagrodzeń dla pracowników. Pracodawca skarżącego nie zwrócił się do sądu o uznanie strajku za nielegalny, a skarżący wziął w nim udział: stawił się w pracy, lecz odmówił podjęcia swoich obowiązków. Strajk spowodował opóźnienia kolejowe. Trzy miesiące później skarżący został zwolniony dyscyplinarnie z pracy za dwa przewinienia dyscyplinarne, w tym za odmowę podjęcia pracy podczas strajku. Odwołał się do sądu, który jednak stwierdził, że strajk był nielegalny. Sąd powołał się na przepisy prawa krajowego ograniczające...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX