Partyk Aleksandra, Mandat karny za wykroczenie różni się od wyroku skazującego

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

Mandat karny za wykroczenie różni się od wyroku skazującego

Mimo że mandat karny to jeden ze sposobów rozstrzygania o popełnionym wykroczeniu, to nie można zrównać go z wyrokiem sądu w sprawie o wykroczenie. Tylko wcześniejsze wyroki sądów mogą uzasadnić uznanie sprawcy wykroczenia za "recydywistę" - wskazał Sąd Najwyższy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX