Nowicki Marek Antoni, Lepojić przeciwko Serbii - wyrok ETPC z dnia 6 listopada 2007 r., skarga nr 13909/05, [w:] M.A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2007, Oficyna, 2008, s. 210

Omówienia
Opublikowano: Oficyna 2008
Autor:

Lepojić przeciwko Serbii - wyrok ETPC z dnia 6 listopada 2007 r., skarga nr 13909/05, [w:] M.A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2007, Oficyna, 2008, s. 210

Skazanie polityka i zasądzenie od niego odszkodowania z powodu zniesławienia burmistrza w artykule prasowym

Tezy orzeczenia

Ważna dla wszystkich wolność wypowiedzi jest szczególnie istotna dla partii politycznych i ich działaczy, również w okresie kampanii wyborczych, kiedy muszą istnieć warunki swobodnego przepływu opinii i informacji.

Lepojić przeciwko Serbii - orzeczenie z 6 listopada 2007 r., Izba (Sekcja II), skarga nr 13909/05

Stan faktyczny

Zoran Lepojić z Babušnicy był przewodniczącym lokalnej struktury Partii Demokratyczno-Chrześcijańskiej w Serbii. W sierpniu 2002 r. w gazecie "Narodne lužnicke novine" ukazał się jego artykuł zatytułowany "Despotyczny burmistrz". Twierdził w nim, że P. J. nie może być nadal burmistrzem Babušnicy, bo został wydalony ze swojej partii. Opinia ta była oparta na informacji z Ministerstwa Sprawiedliwości i Samorządu Lokalnego. Poza tym, na podstawie informacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i od Prokuratora Generalnego Serbii, Lepojić oskarżył...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX