Partyk Aleksandra, Lekki stopień niepełnosprawności nie wystarcza do uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Lekki stopień niepełnosprawności nie wystarcza do uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego

Treść orzeczenia o stopniu niepełnosprawności jest kluczowa przy ocenie zasadności wniosku o zasiłek pielęgnacyjny. Jeśli z orzeczenia nie wynika, aby strona była osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym, to nie może uzyskać świadczenia – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX