Wesołowska Agnieszka, Lekcje pływania są opodatkowane VAT. Omówienie wyroku TS z dnia 21 października 2021 r., C-373/19 (Dubrovin & Tröger– Aquatics)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2021
Autor:

Lekcje pływania są opodatkowane VAT. Omówienie wyroku TS z dnia 21 października 2021 r., C-373/19 (Dubrovin & Tröger– Aquatics)

Lekcje pływania, z uwagi na swój charakter, nie mogą korzystać ze zwolnienia na gruncie podatku VAT w stosunku do usług kształcenia powszechnego lub wyższego - wynika z październikowego wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE. Chociaż wyrok został wydany na gruncie przepisów prawa niemieckiego, jego tezy znajdą szerokie zastosowanie, w tym również w odniesieniu do podatników prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną na gruncie prawa polskiego. Szczególnie biorąc po uwagę to, że kwestia opodatkowania podatkiem VAT, bądź też zwolnienia nauki pływania na gruncie prawa polskiego jest kwestią szeroko dyskutowaną.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX