Lekarz "z własnej kieszeni" zapłaci zadośćuczynienie, jeżeli postąpił rażąco nagannie - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Lekarz "z własnej kieszeni" zapłaci zadośćuczynienie, jeżeli postąpił rażąco nagannie

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

Lekarz "z własnej kieszeni" zapłaci zadośćuczynienie, jeżeli postąpił rażąco nagannie

Jeżeli lekarz dopuścił się rażącego niedbalstwa co skutkowało zgonem pacjenta, to obciąża go osobiście obowiązek zapłaty zadośćuczynienia, nawet jeżeli był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej - wskazał Sąd Apelacyjny w Katowicach.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX