Sondej Marek Zbigniew, Leczenie uzdrowiskowe, tylko w terminie i miejscu wskazanym przez NFZ

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Leczenie uzdrowiskowe, tylko w terminie i miejscu wskazanym przez NFZ

Celowości skierowania pacjenta na leczenie lub rehabilitację sanatoryjną, jak i ustalenie warunków leczenia sanatoryjnego należy wyłącznie do organu NFZ orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX